Temel islami ilimlerin adları nelerdir

Temel islami ilimlerin adları nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

Selamun aleykum hocam. Temel islami ilimlerin adları nelerdir?
Bildiğiniz temel İslami ilimlerin adlarını söyleyebilir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

İslam dininin daha kolay anlaşılması ve yaşanması için bazı ilim dalları ortaya çıkmıştır. En çok bilinenleri şunlardır:

– Hadis
– İslam hukuku
– Kelam
– Kuranı kerim okuma ve kıraat ilmi
– Tasavvuf
– Tefsir

Ayırca islam dört ana kaynak üzerine kurulmuştur:

1. Kur’ân-ı Kerîm: İslamın temel hükümlerini veciz olarak ihtiva etmektedir. Bunun için müctehid olmayanlar Kur’ân-ı kerîmi anlayamazlar.
2. Hadîs-i Şerîfler: Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in sözleridir. Hadisler, Kur’ân-ı kerîmi açıklar. Hadisleri de, ancak ihtisası olan âlimler anlayabilirler.
3. İcmâ: İctihad derecesine yükselmiş müctehid âlimlerin, dini bir konudaki sözbirliğidir.
4. Kıyâs: Müctehid âlimlerin, hükmü bildirilmeyen bir meseleyi, benzerlerini bularak, hükmü bilinen önceki bir meseleye göre netîcelendirmeleridir.

Cevabınız