İslamdan önce yaşayanlar

İslamdan önce yaşayanlar

Sponsorlu Bağlantılar

Hz peygamber döneminde Müslümanlık geldi bunu biliyoruz. Bundan önce ki peygamberler hangi dindeydiler İslam, Müslümanlık yoktu çünkü. Müslüman değildilerse neydiler? Haşa Hristiyan mıydılar?

Sponsorlu Bağlantılar

Değerli kardeşim. Adem aleyhisselamdan son peygamber olan Hz. Muhammed aleyhisselama kadar gelen bütün peygamberlerin dinleri hak dinlerdi. Hepsinin aslı esası aynıdır. İsimleri hanif, sabii, yahudi, hristiyan veya müslüman olsun farketmez. Allah tarafından gönderilen bütün ilahi dinlerin hepsi haktır. Sadece bu dinler İslam hariç zamanla bozulmuştur yani tahrif edilmişlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Aynen selim hocamin dedigi gibi islamin anlamidaki Allah a teslimiyet (baglanmak) demek arapcasi islam oluyor. Selim hocam bu arada size bir soru sorucam izninizle hocam gecen haberlerde hindistanin bir adasinda ilkel bir kabile dis dunyayla iliskileri olmamis bunlar sorumlu hocam yoksa fetret devrinde gibiler mi Allah razi olsun hocam.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu konuda kabul edilen görüş bu kimselerin fetret ehli olduğudur. Alimlerimizin bu konuda bazı ihtilafları olsa bile dinden tamamen habersiz olan kimselerin necat ehli olduğu ve cennetlik olduklarıdır.

Bediüzzaman da zikrettiğimiz âyet-i kerimeyi delil getirerek şöyle der:

“Ehl-i fetret ehl-i necattırlar. Bil-ittifak teferruattaki hatîatlarından (hatalarından) muahazeleri yoktur. İmamı Şafiî ve İmam Eş’arîce küfre de girse, usûl-u imânîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i İlâhî irsal (peygamber göndermek) ile olur ve irsal dahi, ıttıla (bilmek) ile teklif (mesuliyet) tekarrur eder. Madem gaflet ve mürûr-u zaman (geçen zaman) enbiya-i sâlifenin (geçmiş peygamberlerin) dinlerini setretmiş (örtmüş); o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi (gizli) kaldığı için hüccet (delil) olamaz”

Peygamberimizin (a.s.m.) gönderilmesinden sonra, davetini duymayanlarla ilgili olarak İmam Gazalî’nin insanları üç sınıfta incelediğini görmekteyiz:

1. Peygamberin (a.s.m.) davetini duymamış, kendisinden haberdar da olmamıştır. Bu sınıfa giren insanlar kesin olarak ehl-i necat olup cennetliktir.

2. Peygamberin (a.s.m.) davetini, gösterdiği mucizeleri ve güzel ahlâkını duymuş olmakla beraber îman etmemiştir. Bu sınıf kesin olarak azaba uğratılacaktır.

3. Peygamberin (a.s.m.) ismini duydukları halde, aleyhinde yapılan menfî propagandalardan başka bir şey duymadıklarından, kimse onlara doğruyu söyleyip onları teşvik etmediğinden alâka duymamaktadırlar. Bunların da ehl-i necat olacaklarını, yani cennete gireceklerini umarım.

Cevabınız