Hz Muhammed'in Hz Ali hakkında söyledikleri

Hz Muhammed'in Hz Ali hakkında söyledikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Veda haccından sonra peygamberimiz sav Hz Ali efendimizi yanına alıp yüksek bir yere çıkarak orada bulunan bütün Müslümanların gitmeyip Hz Ali hakkında söyleyeceklerini dinlemelerini kesin bir dille söylemiştir. Ve Ben kimin efendisiysem Alide onun efendisidir , Allah’ım ona dost olana dost düşman olana düşman ol .Ali hak hakta Ali iledir deyip , ölmeden önce halife olarak Allah’ın onu seçtiğini duyurmuş . Ben hanefiyim ,hanefiyken caferi olan bir arkadaşım bana bunları söyledi ilk başta karşı çıktım sonraysa araştırayım dedim ve kutubi sitteden bizim kaynaklardan araştırdım ve bunun doğru olduğuna inandım sizin görüşünüz nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizin dediğiniz bu sözün kaynağını ve hadisin orijinalini de verir misiniz. Sahabeler, tabiin ve bunlara tabi olan diğer ilk müslümanlar ile günümüze kadar gelen islam ümmetinin alimleri hiç bir zaman hulafa-i raşidin hakkında herhangi bir iftira ve hakarette bulunmamıştır.

Hz. Ali’nin faziletini her müslüman kabul eder ve kabul etmelidir. Bu meseleleri hiç bir ihtiyaç olmadığı halde ortaya atmak müslümanların arasına fitne tohumlarının ortaya çıkarılmasından başka hiç bir işe yaramaz.

Rasulullah (s.a.v.) Hz. Ali (ra) hakkında şöyle buyurmuştur:

“Ali bendendir, ben de ondanım.” ?İbn Mace, el-Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid, Sünen-i İbn Mace, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, c.I, s.44; Tirmizi, Menakıb, 21.)

Bu hadis Rasulullah (s.a.v.) ile Hz. Ali (ra) arasındaki maddi ve manevi münasebetlerin çokluğunu ve derecesini, aynı zamanda Hz. Ali (ra)’nin faziletini gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir.

Hz. Ali (ra), Rasulullah (s.a.v.)’in en çok sevdiği ve aynı zamanda neslinin devamına da vesile olan sevgili kızı Fatıma (ra)’nın kocasıdır.

Hz. Ali (ra) Peygamberimize (sav) ilk iman etme şerefine eren dört Müslümandan biri ve aynı zamanda en genci idi. Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e., c.I, s.78.

Cennetle müjdelenen on kişiden ‘’Aşere-i Mübeşşere’’den biri de Hz Ali (ra)’dir. İbn Mace, c.I, s.48.

“Ben ilmin yuvasıyım, Ali de onun kapısıdır.” buyurmuşlardır. Tirmizi, Menakıb, 21.

Hz. Ali (ra) Rasulullah (sav)’ın dünya ve ahiret kardeşidir. Bununla alakalı İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadis şöyledir:

“Rasulullah ashabı arasında (Hicretten sonra Medine’de ensar ve muhacirin arasında) kardeşlik akdi yaptı. Bu esnada Ali, gözlerinden yaş akar halde ağlayarak (Rasulullah (s.a.v.)’in huzuruna ) geldi ve: “Ey Allah’ın Rasulü, ashabını birbirlerine kardeş ettin, beni ise kimseye kardeş etmedin.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.): “(Ey Ali) Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin.” 6 buyurdu.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Münafık Ali’yi sevmez, mümin de Ali’ye buğzetmez.” Tirmizi, Menakıb, 21.

Cevabınız