Hasta bakıcısı tutmak günah mıdır

Hasta bakıcısı tutmak günah mıdır

Sponsorlu Bağlantılar

Kayın validem ayzermir hastası ona bakması çok zor oluyor evden kaçıyor o yüzden bir bayana baktırıyoruz günah mıdır

Sponsorlu Bağlantılar

Değerli kardeşim,
İçiniz rahat olsun bu tür durumlarda bakıcı tutmak günah değildir. Fakat sizin bakmanız halinde büyük sevap kazanacağınızı bilmeniz gerekir.
Bedîüzzaman Hazretleri;“İhtiyârlara bakmak ise; hem azîm sevâb almakla berâber, o ihtiyârların ve bilhâssa peder ve vâlide olsalar, duâlarını almak ve kalblerini hoşnûd etmek ve vefâkârâne hizmet etmek hem bu dünyâdaki saâdete, hem âhiretin saâdetine medâr olduğu rivâyet-i sahîha ile ve çok vukûât-ı târîhiye ile sâbittir. İhtiyâr peder ve vâlidesine tâm itâat eden bahtiyâr bir veled, evlâdından aynı vaz‘iyeti gördüğü gibi; bedbahtbir veled eğer ebeveynini rencîde etse, azâb-ı uhrevîden başka, dünyâda çok felâketlerle cezâsını gördüğü, çok vukûât ile sâbittir. Evet ihtiyârlara, ma‘sûmlara ve yalnız akrabâsına bakmak değil; belki ehl-i îmân (mâdem sırr-ı îmân ile uhuvvet-i hakîkiye var) onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyâr ona muhtâc olsa, rûh u cânla ona hizmet etmek İslâmiyet’in muktezâsıdır.”

Cevabınız