Erkeklerin tüylerini alması caiz midir

Erkeklerin tüylerini alması caiz midir

Sponsorlu Bağlantılar

Bir erkeğin tüylerini almak caiz midir bilgi verir misiniz. İslam dinine göre bir erkeğin kıllarını almak caiz midir haram mıdır hükmü nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Değerli kardeşim. Bu sorunuz çok genel bir sorudur yani bir erkeğin belirli bölgeleri hakkında değilde genel vücudu hakkında sorulmuş olduğundan dolayı bizde sorunuza genel manada bir cevap verelim.

– Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir.

– Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. Bunları kırk günden fazla yerine getirmemek -bütün mezheplere göre-mekruhtur. Hanefilere göre bu tahrimen mekruhtur.

– Şayet başındaki saçını da tıraş etmeyi adet edinmişse, onu da haftada bir tıraş etmesi sünnettir.(bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44-46; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311).

– Malikîlere göre, -erkek olsun, kadın olsun- güzelliği bozan, insanı rahatsız eden bedendeki bütün kılların temizlenmesi caizdir. Kocanın hoşlanmadığı kılların temizlenmesi ise, kadına vaciptir.(Cezerî, el-Fıkhu ala’al-mezahibi’l-arbaa-, II/45).

Hanefîlere göre, erkeklerin sırt ve göğsünü tıraş etmesi edebe aykırıdır.(Cezerî, a.g.e.) Bu ifadeden anlaşılıyor ki, Hanefilere göre de sırt ve göğüs kıllarını aldırmak, haram veya tahrimen mekruh değildir. Olsa olsa, tenzihen mekruhtur, edebe aykırıdır.

Cevabınız