Ecel ve ömür ile ilgili ayetler

Ecel ve ömür ile ilgili ayetler

Sponsorlu Bağlantılar

Ecel ve ömür ile ilgili ayetlerden örnek yazar mısınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Ecel genellikle ömrün sona ermesi ilse ölümün meydana gelmesi için kullanılır. Ömrün ne kadar süreceği saniyesine kadar Allah katında yazılıdır. Ne bir saniye ileri nede geri bırakılmaz. Kuranı kerimde bu konu hakkında bir çok ayetler vardır bunlardan bazıları şöyledir.

Ecel ve ömür hakkında ayetlerden 19 ayet örneği

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 145. Ayet
Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

6. Sure (En’âm Suresi), 2. Ayet
O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

7. Sure (A’râf Suresi), 34. Ayet
Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

10. Sure (Yûnus Suresi), 49. Ayet
De ki: “Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.”

15. Sure (Hicr Suresi), 4. Ayet
Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.

15. Sure (Hicr Suresi), 5. Ayet
Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.

16. Sure (Nahl Suresi), 61. Ayet
Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

17. Sure (İsrâ Suresi), 99. Ayet
Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.

23. Sure (Mü’minûn Suresi), 43. Ayet
Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.

34. Sure (Sebe’ Suresi), 29. Ayet
“Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek” diyorlar.

Cevabınız