Bir insan öldüğünü nasıl anlar

Bir insan öldüğünü nasıl anlar

Sponsorlu Bağlantılar

Selamun aleykum hocam. Ölen kişi öldüğünü ne zaman anlar? Bu konuda herhangi bir ayet veya hadisi şerif var mıdır?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir canlının ölümünün gerçekleşmesi ruhun bedenden ayrılması ile meydana gelir. Bu çok zor bir süreçtir. Allah iman edenlere güç ve sabır ihsan eder. Ölen bir insan ruhu bedenden ayrılınca öldüğünü o anda anlar. Bu konuda bir çok hadisi şerif bulunmaktadır. Bu hadislerden bir tanesinde şöyle buyrulur:

“Resûlullah (asm) ile birlikte ensardan bir adamın cenazesine gittik. Kabre vardığımızda mezar henüz kazılmamıştı. Peygamber (asm) oturdu, biz de yanı başına oturduk. Sessiz duruyorduk. Rasûlullah (asm) elindeki bir odun parçasıyla toprağı karıştırıyordu. Birden bire başını kaldırdı ve iki ya da üç kere:

“Kabir azabından Allah’a sığının!” dedi. Ve sonra şöyle buyurdu:

“Mü’min kul dünyadan ayrılmak ve âhirete göçmek üzereyken ona semâdan yüzleri güneş gibi parlak melekler, cennetten getirdikleri kefen ve kokularla gelip baş ucuna oturur ve şöyle der: ‘Ey iyi ruh, çık ve Allah’ın mağfiretine rızasına kavuş,’ Kabın ağzından suyun aktığı gibi ruhu çıkar ve onu ölüm meleği alır. Hazır olan melekler, göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde mü’minin ruhunu ölüm meleğinin elinden alıp, getirdikleri kefen ve güzel kokular içine koyarlar ki, ondan çıkan miskten daha güzel bir koku yeryüzüne yayılır. O ruhu hemen yükseltirler. Rastladıkları her melaike topluluğu bu hoş kokunun ne olduğunu sorarlar. Mü’minin güzel kokulu ruhunu yükselten melekler de onun dünyadaki en güzel isimleriyle falan oğlu falan diye söylerler. Ta ki, dünya semâsına varınca gök kapılarının kendisine açılmasını isterler. Gök kapıları açılır ve yükselirken ta yedinci kat semaya kadar her semada bulunanlar onu daha sonraki en yakın semâya dek uğurlarlar. Böylece yedinci kat semâya gelince Allah Teâlâ:

‘Kulumun kitabını (dünyada işlemiş olduğu iyi amelleri) İlliyyûn’a, yani Levh-i Mahfuz’un bir kıtasına yazın ve onu yeryüzüne iade edin. Ben Azîmuşşân onları topraktan yarattım. Yine toprağa çevireciğim ve ikinci defa ondan çıkaracağım.’

buyurur ve melekler ruhu yeryüzüne indirirler. Ceset kabre girdikten sonra da ruh cesede iade olunur…” (Ahmed b. Hanbel, Mûsned, IV/287-288; IV/295-29; Rodosizâde, Ahvâl-i)

Cevabınız